• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996

Usnesení ÚR KAN 31.8.2019

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

Ústřední rady KAN z 11. řádného zasedání

ze dne 31. 8. 2019

Ústřední rada KAN

  1. uvádí, že dnešní jednání bylo svoláno jako přístupné všem členům i příznivcům KAN;
  1. vyslovila uznání B. Hamáčkovi, který v uplynulých letních měsících svolal a zorganizoval několik veřejných shromáždění zaměřených proti porušování zákonnosti v politice vrcholnými představiteli České republiky popř. proti porušování lidských práv ruských občanů vládou Ruské federace;
  1. pověřila K. Protivu prověřením možností prezentace KANu na Svatováclavských slavnostech v Budči dne 28. září 2019, popř. zajištěním této prezentace;
  1. vzala na vědomí, že KAN byl zapsán mezi menšinu subjektů, které včas v zákonné lhůtě odevzdaly vyúčtování nákladů na kampaň v letošních květnových volbách do Evropského parlamentu. Ústřední rada za to děkuje M. Matějkovi, který celou věc zajistil a vyřídil;
  1. prodiskutovala různé aspekty polití (rudou barvou) pomníku sovětského maršála I. S. Koněva v Praze 6, Bubenči, k němuž došlo ve dnech výročí přepadení ČSSR sovětskou armádou. ÚR doporučuje městské části Praha 6 odstranit sochu kontroverzního maršála Koněva z veřejného prostoru a nabídnout ji instituci zabývající se dějinami 20.století;
  1. vyslechla pozorně F. Laudáta a jeho prezentaci dlouhodobého politického programu KAN včetně diskuse k jeho představě o blízké i vzdálenější budoucnosti KAN;
  1. diskutovala věcné a jiné připomínky přítomných členů ke schématu problémových okruhů politického a hospodářského rozvoje ČR. Ústřední rada přihlédne k závažným podnětům F.Laudáta při koncipování a řízení další činnosti KAN;
  1. potvrdila záměr z předchozího svého zasedání a rozhodla svolat řádný (volební) sněm KAN, nejlépe v sobotu dne 19. října 2019. Navrhuje XXVI. sněmu KAN zkrátit volební období stávající ÚR na 1 rok;
  1. pověřila J.Domlátila, aby ve spolupráci s B.Hamáčkem zajistil místo a termín konání připravovaného XXVI. sněmu KAN;
  1. stanovila termíny jednání ÚR do konce roku 2019: 21. září, 12. říjen, 19. říjen (sněm KAN a jednání nové ÚR), 9. listopad a 7. prosinec.

 

Přijato 4-mi hlasy členů ÚR KAN.

Přítomni: Domlátil, Hamáček, Laudát, Matějka, Protiva, Svoboda.

Omluveni: Miška, Pochman, Tausch.

 

Příští jednání ÚR se bude konat dne 21. září 2019 v Praze.

 


 

Usnesení ÚR KAN 31.8.2019MS Word formát Microsoft Word

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

     kan(zavináč)kan.cz

     ur(zavináč)kan1968.cz

   -

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 9 hostů a žádný člen