• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996

Zrušení a vypořádání KAN

   

 

STANOVY

Klubu angažovaných nestraníků

 

Článek VI.

Zrušení KAN a způsob naložení s majetkovým zůstatkem                         

1. KAN může být zrušen:
a) dobrovolným rozpuštěním
b) sloučením s jinou stranou nebo hnutím
c) změnou statutární formy (např. na zapsaný spolek)
d) rozhodnutím soudu o rozpuštění

2. bude-li KAN zrušen dobrovolným rozpuštěním, je Sněm, který o rozpuštění rozhodl, povinen současně jmenovat likvidátora, který postupuje v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb.

3. skončí-li likvidace majetkovým přebytkem, převede likvidátor tento přebytek ve prospěch Jedličkova ústavu pro postiženou mládež, Praha - Vyšehrad

4. bude-li KAN zrušen sloučením s jinou stranou nebo hnutím, přechází majetek i závazky na tuto stranu nebo hnutí

5. bude-li KAN zrušen změnou statutární formy na zapsaný spolek, přechází majetek i závazky KAN na tento nový subjekt

 

Stanovy KAN

 1. Název a charakter organizace
 2. Programové cíle
 3. Členství v KAN
 4. Organizace KAN
  A. Členská základna
  B. Ústřední rada a Revizní a rozhodčí komise
  C. Sněm KAN
  D. Čestný předseda KAN
 5. Finanční prostředky a zásady hospodaření
 6. Zrušení KAN a způsob naložení s majetkovým zůstatkem
 7. Všeobecná a závěrečná ustanovení

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

     kan(zavináč)kan.cz

     ur(zavináč)kan1968.cz

   -

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 7 hostů a žádný člen