• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996

Volby do Evropského parlamentu 2019

 

 

10. srpna 2019

 

Vyúčtování volební kampaně KAN pro volby do Evropského parlamentu 2019

materiály ke stažení

 

Dopis k financování volební kampaně KAN do EP Zpráva o financování volební kampaně KAN do EP Účetnictví volební kampaně KAN do EP

 

---------------------------------

 

 15. ledna 2019

 

Transparentní účet KAN pro volby do Evropského parlamentu 2019

Fio banka účet číslo 2501562326 kód banky 2010

 

Odkaz na možnost přímého prohlížení transparentního účtu KAN pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019:

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2501562326

 

Odkaz na možnost přímého prohlížení transparentního účtu KAN pro příjem darů:

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=50001968

 

---------------------------------

 

17. května 2019

 

Dle § 59c odst. 3 zákona o volbách do Evropského parlamentu Klub angažovaných nestraníků oznamuje, že nepřijal žádné peněžité dary ani jiná bezúplatná plnění od fyzíckých ani právnických osob pro financování volební kampaně svých kandidátů do Evropského parlamentu. Klub angažovaných nestraníků oznamuje, že nejsou žádné osoby, které by uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň kandidátů do Evropského parlamentu.

 

---------------------------------

 

 

Kandidátní listina KAN pro volby do Evropského parlamentu 2019 ke stažení

 

---------------------------------

 

Evropský program Klubu angažovaných nestraníků

KAN - Klub angažovaných nestraníků nabízí voličům své kandidáty na poslance Evropského parlamentu pro léta 2019 až 2024.

KAN se v roce 1968 zapsal do povědomí lidí bojem za právo občanů nestraníků mluvit do politiky a tím za vytvoření protiváhy Národní frontě ovládané komunisty. Z povědomí běžných lidí se však KAN po roce 1989 postupně vytrácel, neboť jako subjekt nezapletený do skandálů ať na poli hospodářském, politickém či mravním, nebudil zájem sdělovacích prostředků, potažmo veřejnosti. Po celou dobu své činnosti KAN své poslání nezradil. Nadále usiluje o svobodnou společnost občanů navzájem si rovných v právech a povinnostech alespoň takovou, jaká současně vždy bývala v civilizovaných právních státech západní Evropy.

KAN vítá a hájí myšlenku Evropy sjednocené do týmu spolupracujících národních států, a zároveň Evropy měst a regionů, s jednotnými racionálními principy fungování veřejné správy.

KAN chce v Evropském parlamentu:
- pomáhat vytvářet podmínky pro začleňování České republiky do silného jádra Evropské unie;
- spoluvytvářet a prosazovat unijní regulativy zaměřené na výchovu a úctu ke vzdělanosti, humanismu a k mravním ideálům křesťanské civilizace západního typu, které pomohly zachovat evropské národy a jejich tisíciletou kulturu do dnešních dnů. KAN totiž nechce přihlížet k postupnému sebezničení západní evropské civilizace a k zániku lidského rodu ve jménu módních civilizačních proudů (samoúčelné modernity, multikulturalismu, apod.);
- usilovat o stanovení kritérií – jak vysokých požadavků na zodpovědnou práci soudů, tak podmínek pro stíhání soudců, kteří se hrubě zpronevěří antickému a demokratickému pojetí rovnosti, práva a spravedlnosti, a kteří nezodpovědným rozhodováním způsobí zbytečnou škodu účastníku řízení;
- prosazovat princip kontrolovatelnosti jakéhokoliv civilního a správního rozhodování na všech úrovních bez výjimek;
- trvat na nejširším možném pojetí práva občana na informace a na hájení jeho nezadatelné svobody slova včetně vyjádření kritického názoru;
- bránit jakýmkoli únikům duševního vlastnictví, daní a zisků z EU a z jejího členského státu, v němž byly vytvořeny;
- trvat na stručnosti, srozumitelnosti a rozumu v regulativních normách EU platných pro její členské státy;
- navrhovat opatření k výraznému snížení provozních nákladů všech centrálních institucí Evropské unie;
- nabádat ke komplexnímu přístupu k ochraně udržitelného životního prostředí;
- podpořit znovuzavedení jednotného času, pokud možno po celé Evropě.
- zpřísnit požadavky na jednotnou kvalitu a potravin konzumovaných uvnitř Evropské unie a zvýšit postihy za porušení příslušných norem;
- pozorně sledovat protiunijní rozvratné snahy mající původ v zájmech cizích velmocí a hlasitě varovat před tendencemi vedoucími k oslabení svazku národních států sdružených v Evropské unii;
- všestranně bránit kulturně-civilizační obsah evropského prostoru, který vzešel z antických, křesťanských a židovských tradic. Pro přežití naší evropské civilizace západního typu je mj. nezbytné, aby ti, kteří přišli jako imigranti, buď plně respektovali mravní a kulturní hodnoty včetně společenských národních tradic a zvyků v jejich nové domovině, nebo se vrátili tam, odkud přišli.
 

Co si vybereš, voliči? Moskvu, nebo Brusel ? Ural, nebo Štrasburk?
Nevěříte žádné z politických stran? Neváhejte a přijďte volit:
Je tu K A N !

 

---------------------------------

 

Volební spoty KAN pro volby do Evropského parlamentu 2019

odkazy ke stažení

Televizní spot
Rozhovor Marie Gottfriedová
Radiospot 1
Radiospot 2
Radiospot 3

Zadavatel spotů: Klub angažovaných nestraníků

Zhotovitel spotů: Jiří Kraus

 

---------------------------------

 

Kompletní přehled přibližných vysílacích časů volební prezentace KAN

 

Pondělí 29.04.19 :
10,50h ČT 24 Volební interview - J.Domlátil - KAN

Sobota 04.05.19 :
14,05h – 14,55h ČT 24
    ( Názory osmi lídrů (KAN, SNČR, NS, COS, AVE, RDS, DSSS, SPR-RSČ )

Středa 08.05.19 :
6,37h ČT 2 - televizní spot KAN
15,54h ČT 1 - televizní spot KAN
19,14h ČT 2 - televizní spot KAN

Čtvrtek 09.05.19 :
5,40h ČRo Vltava – M.Gottfriedová
11,07h ČT 2 - televizní spot KAN
14,56h ČT 1 - televizní spot KAN
19,04h ČT 2 - televizní spot KAN
23,42h ČRo Dvojka – M.Gottfriedová

Pátek 10.05.19 :
5,43h ČRo Vltava – M.Gottfriedová
10,55h ČT 2 - televizní spot KAN
15,16h ČT 2 - televizní spot KAN
16,10h ČT 1 - televizní spot KAN
19,40h ČRo Regionální vysílání – M.Gottfriedová

Sobota 11.05.19 :
10,44h ČT 2 - televizní spot KAN
15,17h ČT 1 - televizní spot KAN
19,28h ČT 2 - televizní spot KAN

Neděle 12.05.19 :
5,54h ČRo Vltava – M.Gottfriedová
10,55h ČT 2 - televizní spot KAN
15,35h ČT 1 - televizní spot KAN
19,00h ČT 2 - televizní spot KAN
23,30h ČRo Dvojka – M.Gottfriedová

Pondělí 13.05.19 :
10,51h ČT 2 - televizní spot KAN
14,05h ČT 1 - televizní spot KAN
16,57h ČT 1 - televizní spot KAN
19,31h ČRo Regionální vysílání – M.Gottfriedová
23,57h ČRo Radiožurnál - M.Gottfriedová

Úterý 14.05.19 :
11,52h ČT 1 - televizní spot KAN
14,48h ČT 1 - televizní spot KAN
16,59h ČT 1 - televizní spot KAN
23,43h ČRo Dvojka – M.Gottfriedová

Středa 15.05.19 :
4,58h ČRo Radiožurnál - M.Gottfriedová
5,45h ČRo Vltava – M.Gottfriedová
11,51h ČT 1 - televizní spot KAN
14,16h ČT 1 - televizní spot KAN
17,01h ČT 1 - televizní spot KAN

Čtvrtek 16.05.19 :
11,51h ČT 1 - televizní spot KAN
15,00h – 16,00h ČRo Radiožurnál - K.Protiva
    ( živá diskuse osmi lídrů subjektů – KAN, DSSS, KA, KSČM, Mor, PR, JP?, AVE )
15,04h ČT 2 - televizní spot KAN
16,47h ČT 2 - televizní spot KAN
19,41h ČRo Regionální vysílání – M.Gottfriedová

Pátek 17.05.19 :
11,00h ČT 2 - televizní spot KAN
mezi 14h a 16h ČRo síť regionálních stanic – vizitka lídra – J.Domlátil
15,33h ČT 2 - televizní spot KAN
16,16h ČT 1 - televizní spot KAN
23,42h ČRo Dvojka – M.Gottfriedová

Sobota 18.05.19 :
5,57h ČRo Vltava – M.Gottfriedová
10,27h ČT 2 - televizní spot KAN
15,25h ČT 1 - televizní spot KAN
18,57h ČT 2 - televizní spot KAN
19,55h ČRo Radiožurnál - M.Gottfriedová

Neděle 19.05.19 :
5,58h ČRo Vltava – M.Gottfriedová
10,33h ČT 2 - televizní spot KAN
15,46h ČT 1 - televizní spot KAN
19,05h ČT 2 - televizní spot KAN
23,38h ČRo Dvojka – M.Gottfriedová

Pondělí 20.05.19 :
4,57h ČRo Radiožurnál - M.Gottfriedová
11,05h ČT 2 - televizní spot KAN
14,00h ČT 1 - televizní spot KAN
16,52h ČT 1 - televizní spot KAN
19,41h ČRo Regionální vysílání - M.Gottfriedová

Úterý 21.05.19 :
5,40h ČRo Vltava – M.Gottfriedová
12,11h ČT 2 - televizní spot KAN
16,45h ČT 1 - televizní spot KAN
19,08h ČT 2 - televizní spot KAN

Středa 22.05.19 :
11,50h ČT 1 - televizní spot KAN
13,52h ČT 2 - televizní spot KAN

 

Strana 1 z 15

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

     kan(zavináč)kan.cz

     ur(zavináč)kan1968.cz

   -

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 9 hostů a žádný člen