• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996

Charakter KAN

   

 

STANOVY

Klubu angažovaných nestraníků

 

Článek I.

Název a charakter organizace

1. název organizace: Klub angažovaných nestraníků
zkrácený název: KAN

2. KAN je politickým hnutím občanů ČR,
kteří v období od 1. 7. 1948 do 17. 11. 1989
nebyli funkcionáři žádné politické strany v Československu,
členy ani kandidáty KSČ nebo KSS
placenými funkcionáři ČSM, SSM, či SČSP
ani příslušníky Lidových milicí,
a kteří nebyli v evidenci osob spolupracujících s StB (ustanovení zákona č. 451/1991 - tzv. lustrační zákon), a kteří nejsou současně členy žádné jiné politické strany nebo hnutí

3. KAN je právnickou osobou, která působí na celém území ČR, popřípadě i v zahraničí, pokud tam působí občané ČR

4. KAN se hlásí k ideálům svobody, demokracie, humanity a prosperity, respektuje a prosazuje rovnost ras, národů, národností a náboženství odmítajících násilí, a uplatňování zásady rovnosti občanů před zákonem a rovnosti příležitostí

5. KAN usiluje o nápravu křivd a potrestání zločinů, ke kterým došlo ze strany totalitních režimů, např. fašismu a komunismu, a odporuje všem snahám o nastolení totalitního systému vlády v ČR a jakéhokoliv jiného režimu omezujícího svobodu a nezávislost

6. KAN usiluje o vytvoření fungující občanské společnosti

7. KAN usiluje o spravedlnost a rovný přístup občanů ke všem politickým a společenským funkcím a ke všem sdělovacím prostředkům

8. KAN se drží kulturních a humanitních zásad křesťansko-židovské a antické civilizace, v níž vidí nezbytnou podmínku pro zachování moderní lidské společnosti v Evropě či ve světě.

 

Stanovy KAN

 1. Název a charakter organizace
 2. Programové cíle
 3. Členství v KAN
 4. Organizace KAN
  A. Členská základna
  B. Ústřední rada a Revizní a rozhodčí komise
  C. Sněm KAN
  D. Čestný předseda KAN
 5. Finanční prostředky a zásady hospodaření
 6. Zrušení KAN a způsob naložení s majetkovým zůstatkem
 7. Všeobecná a závěrečná ustanovení

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

     kan(zavináč)kan.cz

     ur(zavináč)kan1968.cz

   -

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 2 hosté a žádný člen