• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996

Žádost o lustrační osvědčení

 

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

poštovní přihrádka 1109

111 21 Praha 1  

V ………………. dne ……………

 

Věc: Žádost o vydání osvědčení dle § 2, odst.1), písm. a., b., c., zákona č. 451/1991 Sb.

 

Žádám o vydání osvědčení ve smyslu ustanovení § 2, odst. 1) písm. a., b., c., zákona č. 451/1991 Sb.

Toto ustanovení upravuje případy, že občan od 25.2.1948 do 17.11.1989 nebyl:

  1. příslušníkem SNB zařazeným ve složce StB

  2. evidován v materiálech StB jako osoba uvedená v § 2, odst. 1. písm.b) zákona č. 451/1991 Sb.

  3. vědomým spolupracovníkem StB

Uvádím své osobní údaje:

titul, příjmení, dřívější příjmení, jméno …………………………………………

……………………………………………………………………………….

rodné číslo ……………………………………………………………………

datum narození ……………………………………………………………….

adresa (obec, ulice, číslo domu - popisné i orientační, PSČ) …………………..

……………………………………………………………………………....

ověřený podpis ………………………………………………………………

(podepsat až před notářem nebo obecním úřadem)

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

     kan(zavináč)kan.cz

     ur(zavináč)kan1968.cz

   -

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 5 hostů a žádný člen