• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996

Usnesení ÚR KAN 21.9.2019

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

Ústřední rady KAN z 12. řádného zasedání

ze dne 21. 9. 2019

 

Ústřední rada KAN

 1. ostře odsuzuje další provokační prohlášení prezidenta Miloše Zemana v tom smyslu, že abolicí zajistí beztrestnost Andreje Babiše a ostatních podílníků na dotačním podvodu – kauza „Čapí hnízdo“. Ústřední rada má za to, že M. Zeman v zásadě tím potvrdil své přesvědčení o vině A. Babiše jako pachatele trestné činnosti. Prezident republiky jako obvykle vystavuje na odiv své pohrdání jak soudy a spravedlností, tak principem veřejné žaloby, čímž občanům připomíná, že je odhodlán proti jejich vůli zneužít svou pravomoc, kdykoli se mu zachce;

 2. konstatuje s politováním, že výkon mandátu prezidenta Zemana se redukuje pouze na provokace a poškozování základních zájmů České republiky;

 3. vyhlašuje 19. říjen 2019 v 10,30 hodin jako termín konání XXVI. sněmu KAN a stanovuje tento klíč pro určení delegátů sněmu: delegátem může být každý řádný člen KAN, který je řádným členem KAN k datu 1. 9. 2019, to znamená mimo jiné, že zaplatil členské příspěvky na rok 2019 nejpozději do 1. 9. 2019;

  rozhodla, že XXVI. sněm KAN bude volební dle Stanov KAN, tzn., že proběhnou volby Ústřední rady. V této souvislosti vyzývá všechny řádné členy, aby se sněmu KAN zúčastnili, pokud jim to zdraví dovolí;

 4. souhlasí s místem konání XXVI. sněmu KAN dne 19. října 2019 ve „vinárně“ restaurace U pramene (vulgo „Saigon“), Praha 6, Goetheho 25/105. Místo je od stanice metra A „Hradčanská“ dostupné městským autobusem č. 131 do zastávky „Nemocnice Bubeneč“ (na znamení). Restaurace bude přístupná pro KAN od 10,30 h, kdy započne prezence účastníků, v 11,00 h zahájíme vlastní jednání XXVI. sněmu Klubu angažovaných nestraníků;

 5. ukládá M. Matějkovi připravit podkladové tiskové materiály pro volební XXVI. Sněm KAN. Program sněmu M. Matějka předá členům ÚR na jejím zasedání 12.10.2019, ostatní nezbytné podklady rozešle členům včas před Sněmem;

 6. doporučuje, aby moderátorem-průvodcem Sněmu byl M. Miška;

 7. vyzývá všechny členy KAN, aby navrhli kandidáty do ÚR. Návrh kandidátky předkládaný Sněmu Ústřední radou bude uzavřen na říjnovém jednání ÚR 12.10.2019;

 8. diskutovala otázky a problémy spojené s veřejnými shromážděními resp. demonstracemi pořádanými jménem KAN a jinými prezentacemi Klubu angažovaných nestraníků včetně jejich účelu, užitku a frekvence. V této souvislostí žádá všechny členy KAN, aby se zdrželi zakládání dalších stránek a profilů na sociálních sítích s obdobným názvem jako KAN, jejichž rozmanitost a nadbytečný počet by mátly veřejnost;

 9. projednala návrh „loga“ KAN. Žádá J.Krause, aby logo-banner dopracoval tak, že pod modrou zkratkou KAN na bílém pozadí bez letopočtu 1968 bude na facebookovém profilu přidán název Klub angažovaných nestraníků;

 10. vyzývá členy Ústřední rady, aby do 12.10.2019 podali své zásadní připomínky ke schématu tematických okruhů programového zaměření KAN v 21. století, které prezentoval F. Laudát na jednání ÚR KAN 31. 8. 2019. Schéma rozešle M.Miška všem členům KAN.

 

Přijato pěti hlasy.

Přítomni členové ÚR KAN Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Protiva, člen KAN Laudát

Omluveni: Pochman, Tausch

Příští zasedání ÚR KAN je plánováno na sobotu 12. října 2019 v bubenečské restauraci U pramene (v minulosti přezdívané „Saigon“).

 


 

Usnesení ÚR KAN 21.9.2019MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

     kan(zavináč)kan.cz

     ur(zavináč)kan1968.cz

   -

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 5 hostů a žádný člen